• Kiełpino,ul. Długa 36
  • Kartuzy ul. Mściwoja II 13
  • Kartuzy, ul. Osiedle Wybickiego 3A

ZAMÓWIENIA

_______________________________________________________________________________________________________________

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2023

W związku z realizowanym projektem pod nazwą Wdrożenie e-usług w placówkach POZ i ich integracja z systemem e-zdrowia (akronim „e-usługi POZ”)” nr naboru POIS.11.03.00-00-0074/22 Centrum Medyczne Świętego Łukasza Sp. z o.o. s.k. zaprasza do składania ofert na oprogramowanie i sprzęt informatyczny zgodnie z niniejszym zapytaniem ofertowym.

Projekt realizowany jest w ramach Działania 11.3 Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia, Oś priorytetowa XI REACT-EU, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 finansowanym z Funduszy Europejskich (EFRR), sfinansowany w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19. Więcej informacji o projekcie oraz sposobie zgłaszania ewentualnych nieprawidłowości znajdziesz tutaj.

Pliki do pobrania :

Zapytanie ofertowe: ZAPYTANIE-OFERTOWE-e_uslugi

Formularz oferty: Wzór-formularza-ofertowego

Oświadczenie o braku powiązań: oświadczenie-o-braku-powiązań-z-zamawiającym (1)

Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu: oswiadczenie-o-nie-podleganiu-wykluczeniu (1)

Klauzula informacyjna RODO: Klauzula-informacyjna-RODO

Wzór umowy: wzor_umowy

Odpowiedzi na zapytanie:  ODPOWIEDZI NA ZAPYTANIE

Zawiadomienie o wyborze ZAWIADOMIENIE O WYBORZE

Napisz do nas